mobiliář vyroben dle návrh Ing Přemysla a Kamily Krejčeříkových